Wie zijn we

Ons website-adres is: https://dating.proudlesbians.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media/Chat

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 

ARTIKEL 1 – DIENSTVERLENING

1. De dienstverlening van de Datingsite bestaat uit het bieden van een online
mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online
matchen van Deelnemers die op grond van door de Datingsite vastgestelde
indicatoren goed bij elkaar passen. De Datingsite geeft op haar website een globaal
inzicht in deze indicatoren.
2. De Datingsite geeft geen garantie op succes of op een relatie.
3. De Datingsite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór
het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de
automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden
van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het
aanbod.
4. De Datingsite kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de
dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale
leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het
aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden
alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de
kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen
niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of de Thuiswinkelvoorwaarden.
5. Op [naam Datingsite] worden de volgende aanvullende eisen gesteld:
– Minimale leeftijd [in te vullen door Datingsite; minimaal 16 jaar].
[Aanvullende eisen per Datingsite]
6. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn
gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald
Lidmaatschap. De Datingsite informeert de Consument vóór het aangaan van het
Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact
kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet
ontvangen.
7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit
gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per
handeling of een combinatie hiervan. De Datingsite geeft hierover heldere informatie
op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
8. De Datingsite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie
zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk
voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
9. De Datingsite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens
bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING
1. De Datingsite spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen
te laten verlopen. De Datingsite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van
de diensten.
2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Datingsite dit zoveel
mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

ARTIKEL 3 – GEDRAG VAN CONSUMENTEN
1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met
de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem
bijvoorbeeld verboden om:
− bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Datingsite;
− onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
− teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de
(intellectuele eigendoms)rechten van derden.
[Desgewenst aan te vullen door Datingsite]
2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
− onwaarheden in het profiel te vermelden;
− gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
− meerdere profielen per persoon in te vullen;
− commerciële informatie te verspreiden;
− schade of hinder aan andere Deelnemers of de Datingsite toe te brengen;
− racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
− informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar
te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder
uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
− inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
[Desgewenst aan te vullen door Datingsite]
3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de
Datingsite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct
aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument op de hoogte
van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
4. De Consument accepteert dat de Datingsite als hiervoor een redelijke aanleiding
bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband
met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

ARTIKEL 4 – KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING
1. Als een Datingsite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze
klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. De Datingsite spant zich in om
profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan
anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere
Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
2. De Datingsite spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door
Deelnemers op de Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en
worden tips gegeven om schade te voorkomen.

ARTIKEL 5 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
1. Op het gebruik van de Datingsite zijn de Privacyvoorwaarden van de Datingsite van
toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de
Consument worden verwerkt. De Datingsite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels
met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
2. Als er bij de Datingsite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels
in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of
hinder dan is de Datingsite gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite
tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De Datingsite is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden
toegerekend aan de Datingsite.
2. De Consument is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van
overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden
toegerekend.

ARTIKEL 7 – KLACHTENREGELING
Klachten of overige vragen kunt u melden aan de admins Sammy(Admin) of TajciVM, of u kunt een mail sturen naar info@proudlesbians.nl